ค่าขนส่งคิดอย่างไร?

ระบบจะคำนวนค่าขนส่งให้คุณลูกค้าโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณลูกค้าได้กรอกจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในหน้า Check Out โดยค่าขนส่งจะคิดตามน้ำหนักพัสดุ และพื้นที่จัดส่ง