ฉันต้องการแก้ไขคำสั่งซื้อ ควรทำอย่างไร?

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า โทร. 064-956-7669
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ทาง LINE (@healthcareplus)
  • ส่งอีเมล์มาที่ admin@healthcareplusshop.com

เวลาทำการ 09:00-21:00 น. ของทุกวัน โดยแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไขให้กับทางร้านค้าทราบ