ฉันสามารถติดตามสถานะการขนส่งได้อย่างไร?

หลังจากที่คุณลูกค้าได้รับแจ้งหมายเลขพัสดุทางอีเมลแล้ว คุณลูกค้าสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้ที่ ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง