ปรอทวัดไข้ แบบแก้ว CR W23A

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรอทแก้ววัดไข้ ใช้วัดที่ช่องปาก และรักแร้

รุ่น CRW-23

Size : M

  • ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในร่างกาย
  • ใช้วัดที่ช่องปาก และรักแร้
  • เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย
  • แปลผลอุณหภูมิชัดเจน รวดเร็ว
  • สามารถวัดอุณหภูมิในช่วง 35-42 องศาเซลเซียส

วิธีใช้

สลัดให้ระดับสารปรอทอยู่ต่ำกว่า 35 องศสเซลเซียส วางปรอทใว้ใต้รักแร้ หรืออมใต้ลิ้น

คำเตือน

ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรืออาบน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.1 kg