3M โฟมอุดหูลดเสียง 1 คู่/กล่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

3M โฟมอุดหูลดเสียง Disposable Earplugs

วิธีการใช้
1.คลึงโฟมอุดหูให้มีขนาดเล็กที่สุด
2.ใช้มืออีกด้านหนึ่งอ้อมผ่านศีรษะไปจับใบหู และดึงขึ้นเล็กน้อย สอดโฟมเข้าไปในช่องหู
3. ใช้นิ้วมือกดไว้สักครู่จนโฟมอุดหูขยายตัวแล้วจึงค่อยปล่อย

ข้อแนะนำ
ควรใช้โฟมอุดหูทุกครั้ง เมื่ออยู่ในที่ที่มีเสียงดัง

คำเตือน
1.หากโฟมอุดหูสกปรกมาก หรือเปลี่ยนสภาพ หรือชำรุด ให้เปลี่ยนอันใหม่
2.ห้ามรับประทาน และเก็บให้ห่างจากเด็ก

ขนาดสินค้า: 1.2 ซม. x 1.2 ซม. x 2.5 ซม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.3 kg